Witamy2023-07-24T08:56:38+00:00
SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?

Adwokat Patryk Skwiot

Od 2011 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

W 2016 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem „opodatkowanie spółki komandytowej – wybrane zagadnienia”.

Od 2017 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie.

o mnie
Prawnik Patryk Skwiot z Olsztyna
ZATRZYMANIE? PRZESZUKANIE?

TELEFON ALARMOWY

w sprawach niecierpiących zwłoki

+48 886 304 614

Obszary praktyk prawnych:

Przepisy prawa karnego chronią obywateli, ich wolności i praw oraz instytucji państwowych które godzą w dobro ogółu

Prawo gospodarcze dotyczy szeroko pojętego ogółu norm prawnych regulujących działalność gospodarczą

Prawo cywilne jest dziedziną prawa zajmującą się stosunkami majątkowymi oraz niemajątkowymi pomiędzy podmiotami

Zespół norm prawnych, które regulują kwestie takie jak osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami oraz krewnymi

Bardzo obszerny zbiór przepisów, które regulują relacje pomiędzy organami państwa, a obywatelami

Kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, obrotem towarów i usług, a także prowadzeniem działalności

Nasz blog

Ostatnio dodane artykuły

Grantobiorca: Kancelaria Adwokacka Patryk Skwiot, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 5/4
Wartość grantu: 40 764, 39 zł , wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Przepisy prawne to dla większości moich klientów coś, z czym nie mają do czynienia na co dzień, coś obco brzmiącego, trudnego, czasem nudnego i niestety koniecznego. Rzeczywistość bez nich byłaby jednak pełna chaosu, nieuporządkowania w każdej dziedzinie oraz ogólnej niewiedzy, skutkującej dezorganizacją. Nie musisz znać się na wszystkim. Prawo jest tym, w czym możesz wspomóc się moją wiedzą i doświadczeniem.

Adwokat Patryk Skwiot

W roli przedsiębiorcy zadebiutowałem w 2011 roku, rozpoczynając prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej. Rok 2016 stał się dla mnie przełomowy z uwagi na zakończenie studiów prawniczych w olsztyńskim Uniwersytecie, w kolejnym roku zostałem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Nieprzerwanie pracuję, realizując czynności doradcze i reprezentacyjne na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Oferuję wiedzę, popartą doświadczeniem w wielu sprawach ze wszystkich dziedzin obwiązującego prawa.

W czym się specjalizuje moja kancelaria adwokacka?

Jestem absolwentem prawa, biegłym we wszystkich jego dziedzinach. Wiedza, zdobyta w trakcie studiów oraz jako podmiot gospodarczy pozwoliła mi w praktyce poznać, stosować i zrozumieć prawo gospodarcze, finansowe i handlowe. Jako prawnik oferuję pomoc doradczą, w skonstruowaniu oraz wypełnieniu wniosków, dokumentacji firmowej, handlowej oraz reprezentowanie w sprawach gospodarczych przed wszystkimi instancjami sądowymi. Oferuję usługi prawnicze w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Co wchodzi w zakres moich kompetencji?

  • udział w przesłuchaniach, przeszukaniach,
  • reprezentowanie na każdym etapie przewodu sądowego,
  • sporządzanie umów,
  • wypełnianie wniosków,
  • opinie prawne,
  • doradztwo restrukturyzacyjne (w przypadku upadłości finansowej osoby fizycznej),