Witamy2023-02-16T16:31:03+00:00
SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?

Adwokat Patryk Skwiot

Od 2011 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

W 2016 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem „opodatkowanie spółki komandytowej – wybrane zagadnienia”.

Od 2017 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie.

o mnie
Prawnik Patryk Skwiot z Olsztyna
ZATRZYMANIE? PRZESZUKANIE?

TELEFON ALARMOWY

w sprawach niecierpiących zwłoki

+48 886 304 614

Obszary praktyk prawnych:

Przepisy prawa karnego chronią obywateli, ich wolności i praw oraz instytucji państwowych które godzą w dobro ogółu

Prawo gospodarcze dotyczy szeroko pojętego ogółu norm prawnych regulujących działalność gospodarczą

Prawo cywilne jest dziedziną prawa zajmującą się stosunkami majątkowymi oraz niemajątkowymi pomiędzy podmiotami

Zespół norm prawnych, które regulują kwestie takie jak osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami oraz krewnymi

Bardzo obszerny zbiór przepisów, które regulują relacje pomiędzy organami państwa, a obywatelami

Kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, obrotem towarów i usług, a także prowadzeniem działalności

Nasz blog

Ostatnio dodane artykuły

Grantobiorca: Kancelaria Adwokacka Patryk Skwiot, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 5/4
Wartość grantu: 40 764, 39 zł , wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Przepisy prawne to dla większości moich klientów coś, z czym nie mają do czynienia na co dzień, coś obco brzmiącego, trudnego, czasem nudnego i niestety koniecznego. Rzeczywistość bez nich byłaby jednak pełna chaosu, nieuporządkowania w każdej dziedzinie oraz ogólnej niewiedzy, skutkującej dezorganizacją. Nie musisz znać się na wszystkim. Prawo jest tym, w czym możesz wspomóc się moją wiedzą i doświadczeniem.

Adwokat Patryk Skwiot

W roli przedsiębiorcy zadebiutowałem w 2011 roku, rozpoczynając prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej. Rok 2016 stał się dla mnie przełomowy z uwagi na zakończenie studiów prawniczych w olsztyńskim Uniwersytecie, w kolejnym roku zostałem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Nieprzerwanie pracuję, realizując czynności doradcze i reprezentacyjne na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Oferuję wiedzę, popartą doświadczeniem w wielu sprawach ze wszystkich dziedzin obwiązującego prawa.

W czym się specjalizuje moja kancelaria adwokacka?

Jestem absolwentem prawa, biegłym we wszystkich jego dziedzinach. Wiedza, zdobyta w trakcie studiów oraz jako podmiot gospodarczy pozwoliła mi w praktyce poznać, stosować i zrozumieć prawo gospodarcze, finansowe i handlowe. Jako prawnik oferuję pomoc doradczą, w skonstruowaniu oraz wypełnieniu wniosków, dokumentacji firmowej, handlowej oraz reprezentowanie w sprawach gospodarczych przed wszystkimi instancjami sądowymi. Oferuję usługi prawnicze w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Co wchodzi w zakres moich kompetencji?

  • udział w przesłuchaniach, przeszukaniach,
  • reprezentowanie na każdym etapie przewodu sądowego,
  • sporządzanie umów,
  • wypełnianie wniosków,
  • opinie prawne,
  • doradztwo restrukturyzacyjne (w przypadku upadłości finansowej osoby fizycznej),

Oferta dla klientów indywidualnych i biznesowych

Przedmiotem mojej oferty jest działalność, nakierowana na klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa. Udzielam porad prawnych oraz uczestniczę w postępowaniach sądowych w charakterze obrońcy, świadcząc obsługę prawną klientów indywidualnych. Najczęściej moja rola polega na wyjaśnianiu, zastosowaniu, prawidłowej interpretacji przepisów prawa oraz reprezentowaniu klienta przed wymiarem sprawiedliwości. Współpraca z klientami indywidualnymi jest najczęściej doraźna, jednorazowa choć zdarzają się klienci, którzy czują się bezpiecznie, mając do dyspozycji zaufanego adwokata w każdej sprawie. Taka praktyka, mogąca być nazwaną „adwokat rodzinny” sprawia, że w każdej sytuacji jestem do dyspozycji klientów, bez względu na rodzaj problemu prawnego oraz w sytuacjach, w których potrzebują profesjonalnej obsługi prawnej. Jako prawnik skupiam się również na usługach prawnych, świadczonych dla klientów instytucjonalnych. Obsługa prawna firm to z kolei działania cykliczne, długofalowe, polegające na stałym i doraźnym doradztwie, pomocy w sprawach, związanych z dokumentacją, a także w sporach z pracownikami. Posiadam doświadczenie w działaniach, związanych z odszkodowaniami.

Prawnik – w czym mogę pomóc?

Jako prawnik działam w obrębie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oferując pomoc prawną w Olsztynie, Elblągu, Ełku, Iławie, Ostródzie, Giżycku, Kętrzynie, Bartoszycach, Szczytnie i Mrągowie. Oferuję poradnictwo prawne na terenie całego kraju, realizując usługę za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Jestem do dyspozycji klientów w biurze kancelarii, zlokalizowanej w Olsztynie oraz telefonicznie w godzinach pracy. W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowych działań formalnoprawnych zachęcam do skorzystania z telefonicznej linii alarmowej. W trosce o najwyższy poziom usług nieustannie poszerzam swoją wiedzę, a nabywane doświadczenie dołączam do zestawu kompetencji, potwierdzonych w praktyce. Jestem profesjonalistą, dla którego najważniejszy jest interes klientów. W każdym przypadku oferuję pomoc i zaangażowanie, wykazując się etyką zawodową oraz najwyższym poziomem wiedzy prawniczej. Gwarantuję maksymalne zaangażowanie. Zapraszam do kontaktu.