Wsparcie klientów
biznesowych

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie oferuje wsparcie dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im kompleksowej pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W ramach usług jakie oferujemy jest także przygotowanie wzorów umów i regulaminów oraz przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych firmy. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie transakcyjnym. Praktyka życia gospodarczego pokazuje jak ważne jest korzystanie w działaniach firmy ze wsparcia prawnika. Obecnie firmy coraz częściej tworzą własne działy prawne bądź współpracują z kancelariami zewnętrznymi.

Wsparcie klientów biznesowych

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie oferuje wsparcie dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im kompleksowej pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W ramach usług jakie oferujemy jest także przygotowanie wzorów umów i regulaminów oraz przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych firmy. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie transakcyjnym. Praktyka życia gospodarczego pokazuje jak ważne jest korzystanie w działaniach firmy ze wsparcia prawnika. Obecnie firmy coraz częściej tworzą własne działy prawne bądź współpracują z kancelariami zewnętrznymi.

Nasza kancelaria wspiera swoich klientów w licznych sprawach natury prawnej począwszy od udzielania jednorazowych porad prawnych aż do reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej.

Klientom oferujemy pomoc praktyczną i efektywną. Najważniejsze jest dla nas rozwiązanie problemu jak najbardziej korzystne dla naszego klienta.

Oprócz konsultacji prawnych oraz udzielania porad oferujemy także sporządzenie ekspertyz prawnych. Dla osób fizycznych oferujemy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego.

Wsparcie klientów
indywidualnych

Wsparcie klientów indywidualnych

Nasza kancelaria wspiera swoich klientów w licznych sprawach natury prawnej począwszy od udzielania jednorazowych porad prawnych aż do reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej.

Klientom oferujemy pomoc praktyczną i efektywną. Najważniejsze jest dla nas rozwiązanie problemu jak najbardziej korzystne dla naszego klienta.

Oprócz konsultacji prawnych oraz udzielania porad oferujemy także sporządzenie ekspertyz prawnych. Dla osób fizycznych oferujemy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego.