prawo karne
prawo GOSPODARCZE
prawo cywilne
prawo RODZINNE
prawo ADMINISTRACYJNE
prawo HANDLOWE

Adwokat w Olsztynie – Patryk Skwiot
dla swoich klientów w ramach prawa administracyjnego realizuje następujące usługi:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne,  a także przygotowanie wniosków i stanowisk stron w momencie toczącego się już postępowania

  • reprezentowanie naszych klientów przed organami I oraz II instancji, w tym wypadku przed organami administracji publicznej

  • reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych takich jak wznowienie postępowania, czy stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych

  • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi

Prawo administracyjne jest bardzo obszernym zbiorem przepisów, które regulują relacje pomiędzy organami państwa, a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Wbrew pozorom jest to dziedzina prawa,  która ma bardzo duży wpływ na życie każdego, ponieważ reguluje także kwestie takie jak możliwość budowy domu na danej nieruchomości czy też zarejestrowania faktu urodzenia, czy śmierci.  Jako kancelaria gwarantujemy naszym klientom profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie oraz ochronę i realizację ich praw w postępowaniach administracyjnych.