PRAWO KARNE

Przepisy prawa karnego chronią obywateli, ich wolności i praw oraz instytucji państwowych

szczegóły
PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze dotyczy szeroko pojętego ogółu norm prawnych regulujących działalność gospodarczą

szczegóły
PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest dziedziną prawa zajmującą się stosunkami majątkowymi oraz niemajątkowymi pomiędzy podmiotami

szczegóły
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Zespół norm prawnych, które regulują kwestie takie jak osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami oraz krewnymi

szczegóły
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Bardzo obszerny zbiór przepisów, które regulują relacje pomiędzy organami państwa, a obywatelami

szczegóły
PRAWO HANDLOWE

Kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, obrotem towarów i usług, a także prowadzeniem działalności

szczegóły