Kancelaria Adwokacka

PATRYK SKWIOT

Od 2011 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

W 2016 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem „opodatkowanie spółki komandytowej- wybrane zagadnienia”.

Od 2017 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Aplikację adwokacką odbywałem pod patronatem adwokata Wojciecha Wrzecionkowskiego, współpracując jednocześnie z adwokatem Joanną Kucharzewską i adwokatem Jackiem Klonowskim.

W 2018 r. uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co umożliwia mi sprawowanie funkcji m.in. syndyka, nadzorcy i zarządcy.

Już w trakcie studiów i aplikacji adwokackiej uczestniczyłem w licznych szkoleniach i praktykach pozwalających na zdobycie doświadczenia koniecznego w wykonywaniu zawodu adwokata.

Prowadząc własną działalność gospodarczą, a także pomagając w prowadzeniu działalności gospodarczej moich rodziców, zrozumiałem problemy przedsiębiorców stykających się na co dzień z nieuczciwymi kontrahentami, zawiłą biurokracją czy zatorami płatniczymi. Zdobyte w tym doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w swojej praktyce adwokackiej.

Obecnie prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Olsztynie, oferując swoje usługi na terenie niemal całego kraju. W szczególności jednak występuje przed Sądami w województwie Warmińsko- Mazurskim (Olsztyn, Elbląg, Ełk, Iława, Ostróda, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Szczytno, Mrągowo).

Wielkim zaszczytem dla mnie będzie prowadzenie Państwa spraw.

Zapraszam do współpracy!

W swojej praktyce zawodowej stawiam na rzetelność i uczciwość w kontaktach z klientem. W każdej prowadzonej przeze mnie sprawie zapewniam fachowość, pełne zaangażowanie i bezpośredni kontakt ze mną. Zasadą jest, iż o wszystkich moich czynnościach w prowadzonej sprawie informuję klienta.

Jestem przekonany, że zdobyta dotychczas wiedza i doświadczenie, a także odbycie aplikacji adwokackiej w renomowanej kancelarii umożliwia mi podjęcie się prowadzenia spraw z niemal każdej dziedziny prawa.

Z racji uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego jestem gotowy pomóc w przeprowadzeniu postępowania dotyczącego tzw. upadłości konsumenckiej.

Oferuje kompleksową pomoc prawną
w wielu dziedzinach prawa:

Zajmuje się także prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym,
prawem górniczym i geologicznym.